Donateurs

Het Requiemconcert kan jaarlijks plaatsvinden dankzij de steun van onze donateurs.

Fonds 1819Stichting Fonds 1819

Het Fonds 1819 wil steun bieden aan maatschappelijke initiatieven “dicht bij huis”. Het Fonds stelt middelen beschikbaar voor projecten met een sociale, culturele educatieve en charitatieve strekking.
http://www.fonds1819.nl/

Prins Bernhard CultuurfondsPrins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een onafhankelijk, particulier fonds. Het bepaalt zelf hoe het de beschikbare gelden uitgeeft. Jaarlijks ondersteunt het fonds bijna vierduizend projecten.
http://www.cultuurfonds.nl/

Gemeente LochemGemeente Lochem

De gemeente Lochem draagt onze activiteiten een warm hart toe en ondersteunt deze met enige regelmaat.
https://www.lochem.nl/