Word vriend

Wilt u ook vriend worden van de Stichting Requiem Lochem?

Wilt u onze activiteiten steunen, dan kunt u zich als vriend aanmelden bij de Vrienden Requiem Lochem. Voor een bedrag vanaf € 20,- bent u al vriend.

Stichting Requiem Lochem, opgericht op 25 mei 2004, stelt zich ten doel om eens per jaar, op de eerste zondag na Allerzielen, in de Grote of Sint-Gudulakerk in Lochem een gedachtenisconcert te organiseren in de vorm van een requiem of een gelijkgestemd werk. Er wordt gestreefd naar een uitvoering op een zo hoog mogelijk niveau.

Gereserveerde plaatsen

Voor vrienden vervalt in 2020 de mogelijkheid om voor dit concert plaatsen te reserveren. Om vriend te worden kunt u uw gegevens invullen op de contactpagina met als vermelding “vriend”. Het benkrekeningnummer is: NL51INGB0004721159 t.n.v. Stichting Vrienden Requiem Lochem.

ANBI-status

Zowel de Stichting Requiem Lochem als de Stichting Vrienden Requiem Lochem hebben de ANBI-status. Dat wil zeggen dat uw giften aan de stichting aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen en dat de stichting is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Bekijk hier onze verantwoording »