Over ons

Stichting Requiem Lochem

Algemene gegevens
Naam Stichting Requiem Lochem
KvK-nummer 08125828
RSIN/fiscaalnummer 8133.06.851
Postadres Secretaris Stichting Requiem Lochem, J. Koornstra, Pasternakweg 13, 7242 HS Lochem
E-mail requiemlochem@gmail.com
Webadres www.requiemlochem.nl

De Stichting Requiem Lochem heeft een ANBI-status. Zie anbi.nl

Doelstelling
De stichting heeft als doelstelling (artikel 2 van de statuten)
a. het organiseren van een jaarlijkse uitvoering van een requiem op zo hoog mogelijk niveau
alsmede het organiseren van een aantal nevenactiviteiten die dit doel ondersteunen;
b. al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin genomen verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Bestuur Requiem LochemBestuur
L.H. van der Leest, voorzitter
J. Koornstra, secretaris
C. van Baalen, penningmeester
R. Hulsinga, lid
B.H. Jansen, lid

 

Ons beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging.

Ons beleidsplan
Beleidsplan 2021-2025
Artistiekplan

Ons jaarplan

Jaarplan 2022
Het bestuur heeft het voornemen de uitvoering van het requiemconcert op zondag 6 november 2022, aanvang 15.00 uur in de Grote of Sint-Gudulakerk te Lochem, te realiseren. Op het programma staat de Kanon pokajanen van Arvo Pärt, uitgevoerd door Cappella Amsterdam o.l.v. Daniël Reuss.

Verantwoording

Ons jaarverslag
Het bestuur stelt jaarlijks een verslag van uitgevoerde activiteiten op.

Activiteitenverslag 2021

Het bestuur had voor 2021 een concert voorbereid met de onderstaande motetten van Johann Sebastian Bach op het programma:

Gregoriaans: In Paradisum
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Motet Der Geist hilft unser Schwachheit auf (BWV 226)
Cello Suite No.1 G major: Allemande (BWV 1007)
Cello Suite No.1 G major: Sarabande (BWV 1007)
Motet Jesu, meine Freunde (BWV 227)
Korte Pauze
Motet Komm, Jesu, komm (BWV 229)
Cello Suite No. 2 in D Minor: Präludium (BWV 1008)
Partita in A Minor: Allemande (BWV 1013) Motet Singet dem Herrn ein neues Lied (BWV 225)
Uitvoerenden: Cappella Amsterdam en basso continuo o.l.v. Daniel Reuss, dirigent

Het concert is, gezien de vele positieve reacties van aanwezigen, met veel waardering uitgevoerd. Het bestuur kijkt dan ook met voldoening terug op een geslaagd concert.

Onze financiële verantwoording

De penningmeester stelt jaarlijks de balans en de staat van baten en lasten met toelichting op.
Financieel jaarverslag 2021

 

Stichting Vrienden Requiem Lochem

Algemene gegevens
Naam Stichting Vrienden Requiem Lochem
Adres Lochemseweg 29, 7244 AA Barchem
Telefoonnummer 0573-441981
RSIN/Fiscaalnummer 8176.16.597
E-mail vriendenrequiemlochem@gmail.com
Webadres www.requiemlochem.nl

De Stichting Requiem Lochem heeft een ANBI-status. Zie anbi.nl

Doelstelling
De stichting heeft ten doel: het steunen van de te Lochem gevestigde “Stichting Requiem Lochem”, door onder meer hulp te bieden bij (het organiseren van) uitvoeringen en door financiële ondersteuning.

Bestuur
R. Hulsinga, voorzitter
L.H. van der Leest, secretaris
C. van Baalen, penningmeester

Ons beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging.

Verantwoording

Ons beleidsplan
Voor de periode 2017-2022 is een beleidsplan opgesteld.
Beleidsplan 2017-2022

Ons jaarverslag
Het bestuur stelt jaarlijks een verslag van uitgevoerde activiteiten op.

Activiteitenverslag 2021

Zodra het concertprogramma van de Stichting Requiem Lochem bekend was, zijn de donateurs weer benaderd met het verzoek hun toegezegde donatie te voldoen. In het najaar zijn zij nogmaals benaderd met meer informatie over het concert dat in november gegeven wordt maar ook als herinnering voor degene die vergeten zijn hun toegezegde donatie te voldoen.

Door de coronamaatregelen zijn verder geen activiteiten uitgevoerd.

Onze financiële verantwoording
De penningmeester stelt jaarlijks de staat van baten en lasten met toelichting op:
Financieel jaarverslag 2021

ANBI-status

Zowel de Stichting Requiem Lochem als de Stichting Vrienden Requiem Lochem hebben de ANBI-status. Dat wil zeggen dat uw giften aan de stichting aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen en dat de stichting is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Bekijk hier onze verantwoording »