Over ons

Stichting Requiem Lochem

Algemene gegevens
Naam Stichting Requiem Lochem
KvK-nummer 08125828
RSIN/fiscaalnummer 8133.06.851
Postadres Secretaris Stichting Requiem Lochem, J. Koornstra, Pasternakweg 13, 7242 HS Lochem
E-mail requiemlochem@gmail.com
Webadres www.requiemlochem.nl

De Stichting Requiem Lochem heeft een ANBI-status. Zie anbi.nl

Doelstelling
De stichting heeft als doelstelling (artikel 2 van de statuten)
a. het organiseren van een jaarlijkse uitvoering van een requiem op zo hoog mogelijk niveau
alsmede het organiseren van een aantal nevenactiviteiten die dit doel ondersteunen;
b. al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin genomen verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Bestuur
L.H. van der Leest, voorzitter
J. Koornstra, secretaris
J.H.A. Janssen, penningmeester
Mevr. R. Hulsinga, lid
B.H. Jansen, lid

 

Ons beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging.

Ons beleidsplan
Beleidsplan-2015-2020
Artistiekplan

Ons jaarplan

Jaarplan 2020
De uitvoering van het requiemconcert op zondag 1 november 2020 in de Grote of Sint-Gudulakerk te Lochem. Aanvang 14.00 uur en 16.00 uur.
Uitvoerenden: Cappella Amsterdam o.l.v. Daniël Reuss

Verantwoording

Ons jaarverslag
Het bestuur stelt jaarlijks een verslag van uitgevoerde activiteiten op.

Activiteitenverslag 2019

Op 3 november 2019 stond het programma in het teken van Brahms en Stravinsky en zijn de volgende werken uitgevoerd:

  •  Johannes Brahms (1833-1897): Ein deutsches Requiem
    (versie voor piano quatre-mains)
  • Igor Stravinsky (1882-1971): Symphony des psaumes / Psalmensymfonie
    (versie voor piano quatre-mains)

Uitvoerenden: Cappella Amsterdam o.l.v. Daniël Reuss
Pierre-Fabien Roubaty en Céline Latour-Monnier – piano quatre mains
Katharine Dain, sopraan
Berend Eijkhout, bariton

Onze financiële verantwoording
De penningmeester stelt jaarlijks de balans en de staat van baten en lasten met toelichting op.
Financieel jaarverslag 2019

 

Stichting Vrienden Requiem Lochem

Algemene gegevens
Naam Stichting Vrienden Requiem Lochem
Adres Lochemseweg 29, 7244 AA Barchem
Telefoonnummer 0573-441981
RSIN/Fiscaalnummer 8176.16.597
E-mail vriendenrequiemlochem@gmail.com
Webadres www.requiemlochem.nl

De Stichting Requiem Lochem heeft een ANBI-status. Zie anbi.nl

Doelstelling
De stichting heeft ten doel: het steunen van de te Lochem gevestigde stichting “Stichting Requiem Lochem”, door onder meer hulp te bieden bij (het organiseren van) uitvoeringen en door financiële ondersteuning.

Bestuur
Mevr. R. Hulsinga, voorzitter
Dhr. L.H. van der Leest, secretaris
Dhr. J.H.A. Janssen, penningmeester

Ons beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging.

Verantwoording

Ons beleidsplan
Voor de periode 2017-2022 is een beleidsplan opgesteld.
Beleidsplan 2017-2022

Ons jaarverslag
Het bestuur stelt jaarlijks een verslag van uitgevoerde activiteiten op.

Activiteitenverslag 2019

Zodra het concertprogramma van de Stichting Requiem Lochem bekend is, worden donateurs weer benaderd met het verzoek hun toegezegde donatie te voldoen. De laatste jaren is dat al voor de zomer. In het najaar worden zij nogmaals benaderd met meer informatie over het concert dat in november gegeven wordt maar ook als herinnering voor degene die vergeten zijn hun toegezegde donatie te voldoen. Door ‘Fitart academie’ zijn muziekcolleges georganiseerd, uitgevoerd door Jan Klein Bussink. Op dinsdagmiddag 29 oktober stond het Requiemconcert 2019 op het programma. Vrienden van het requiem kregen als vriendenactie het aanbod om hier met een korting van 5 euro op de toegangsprijs aan deel te nemen.

Onze financiële verantwoording
De penningmeester stelt jaarlijks de staat van baten en lasten met toelichting op:
Financieel jaarverslag 2019

ANBI-status

Zowel de Stichting Requiem Lochem als de Stichting Vrienden Requiem Lochem hebben de ANBI-status. Dat wil zeggen dat uw giften aan de stichting aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen en dat de stichting is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Bekijk hier onze verantwoording »